Musím tam vstupovat?


1)      Bytové družstvo

S bytovým družstvem se setkáme nejvíce v té situaci, když se stěhujeme do nového činžovního domu či bytovky. Poté se musíme automaticky připojit i k takovémuto družstvu, které spravuje záležitosti dané bytové jednotky a také vzájemně rozhoduje.
– Je založeno pouze na zajištění bytových záležitostí svých členů!
Upravuje jej §727 a následující ZOK, zákona o obchodních korporacích, ve vztahu k obecné úpravě družstev (také v novém občanském zákoníku).
Takové družstvo totiž pronajímá svým členům byty, za které poté dostává nájem. Je to mírné specifikum od ostatních druhů družstva. Při svém založení ale není vůbec nutné nějaké byty „vlastnit“, stačí, že se je chystá družstvo pro tento účel pořídit.
Samozřejmě, mimo tento účel si může zařídit i jiné záležitosti, nesmí však touto aktivitou ohrozit zajištění bytů pro své členy! Tento primární účel ani družstvo bytové změnit nemůže. V právních vztazích je vždy označováno za podnikatele, i když jej tak ani zákon sám neoznačuje ani to z něj nevyplývá. Je tu také nějaký menší rozdíl a to v nových a starých bytových družstvech.
1)      Staré bytové družstva = která prošla transformací po roce 1992, byty byly přeneseny do vlastnictví členů
2)      Nové bytové družstva = po roce 1992, tam již jsou členové vlastníky bytů automaticky
 posezení na balkoně.jpg

Podmínky, které musí bytové družstvo jako podnikatel splňovat

a)       Byty, které pronajímá členům nebo jsou v jejich vlastnictví, se nachází v budově, která je vlastněna bytovým družstvem
b)      Byty jsou pronajímány pouze členům bytového družstva. Stanovy samozřejmě mohou rozvést, kdo je člen a kdo ne, jaké má povinnosti, ale tento základ tam vždycky musí být.
malování šipek.jpg

Členové bytového družstva

Členové nemusejí být pouze fyzické osoby, ale také právnické osoby, tedy společnosti. Stanovy samozřejmě mohou blíže určit, kdo členem je, kdo není, jaké má povinnosti. Mohou zde být podmínky, například dva vklady – jeden, který je prvotní a druhý, který musí být zaplacen, aby se mohla daná osoba stát plnohodnotným členem a podobně.
 
Proto mohou být bytová družstva zajímavou investiční příležitostí, pokud se s nimi správně naloží.