Jak funguje DNS server?

Weby a vůbec všechen internetový obsah je uložen po celém světě na stovkách, tisících, milionech a možná dokonce na miliardách serverů. Každý z nich má přiřazenou konkrétní IP adresu. (například český vyhledavač seznam.cz má IP adresu 77.75.72.3). Pokud jí napíšete do vyhledávače, přejdete na ten či onen konkrétní web. Pamatovat si řady čísel je pro nás složité, a proto jim přidělujeme jména.   Jak si ale váš počítač zjistí, jakou IP adresu má web, jehož název jste zadali?

tablet a smartphone na pc

Není to nic moc složitého! Funguje to na jednoduchém a základním principu. Každá internetová stránka se skládá z několika částí, například www.bflmpsvz.cz – poslední část (.cz) je takzvaná root doména. V tomto případě označuje Českou republiku, jsou možné i ostatní státy (.pl, .sk, .de, .uk,…), znáte také jistě zkratky pro organizace jako například .com (dále pak .gov, .org, .bar a další), poté mohou být domény prvního řádu i nadnárodní (.eu). Každou z těchto root domén spravuje jiný server umístěný po světě. Jako první krok se náš počítač zeptá takzvaných rootname serverů (těch je po světě 13 a označují se písmeny A až M), kdo spravuje tuto příponu. V našem případě bude odkázán na českého správce CZNIC, na jeho serveru se pak náš počítač dotáže na doménu druhé úrovně (.bflmpsvz.) a následně je již odkázán přímo tam, kam se chceme dostat. Na této druhé úrovni může majitel webu mít prakticky cokoli bude chtít, nesmí pouze přesáhnout délku 63 znaků a takové jméno již nesmí být obsazeno jiným uživatelem internetu. Třetí (nejčastěji www.) řád může obsahovat opět libovolné znaky. Případně se dají další segmenty ještě přidat vlevo od této části. Každý úsek adresy smí obsahovat již zmíněných maximálně 63 znaků a dohromady nesmí délka přesáhnout 255 znaků. Nyní jsme si popsali takzvaný autoritativní proces. Pokud proběhne, dosáhneme vždy kýženého cíle.
programování na pc

Pokud některé stránky navštěvujete častěji, uloží se jejich IP do takzvané cash paměti, a celý proces je jednodušší, jelikož vyhledáváme hned danou stránku. Takový proces se nazývá neautoritativní a jeho nevýhodou je, že při změně IP se může stát, že náš počítač bude mít pocit že dané stránky přestali existovat a nezjistí, že se pouze přestěhovali jinam.