Důvody, které vedou banku k zamítnutí úvěru

Banka může žádost o úvěr zamítnout z celé řady důvodů. Několik základních definuje zákon o spotřebitelském úvěru a další mohou vycházet přímo z interních nařízení banky. Pojďme se podívat na několik základních a neprůstřelných, které zhatí žádost o úvěr v každé bance. Mezi ty nejpádnější patří negativní záznam v registru dlužníků, příliš malý příjem nebo pracovní smlouva.

smlouva k podepsání

Zamítnutých žádostí o úvěr stále přibývá a nic na tom nemění fakt, že na trhu je v současné době přebytek likvidity. Banky doslova bojují o každého nového klienta a přichází s výhodnějšími nabídkami, díky kterým by předehnaly konkurenci. Proti nim ovšem stojí složitá legislativa, která bankám nařizuje důkladnou lustraci klientů ještě před schválením úvěru. Diskvalifikačním faktorem při žádosti o úvěr přitom může být celá řada. V některých případech se jedná o drobnosti, jindy jsou na vině závažné skutečnosti. Pokud by banky tak neučinily, smlouva by později mohla být napadnutelná pro její neplatnost. Dlužník by nemusel platit žádné úroky a splácet dle svých finančních možností. Za zamítnutým úvěrem je tak spíše zapotřebí hledat složitou legislativu a ne neochotu bank půjčovat.

růžová pokladnička

Je pochopitelné, že po žadateli je požadován pravidelný měsíční příjem, díky kterému bude mít banka záruku, že bude úvěr splácen. Příjmy mohou pocházet ze zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti nebo pronájmu. Jiné příjmy povětšinou bankou akceptovány nejsou. Příjmy ze zaměstnání je zapotřebí doložit pracovní smlouvou, ideálně na dobu neurčitou. Žadatel nesmí být ve výpovědní nebo zkušební lhůtě a příjmy musí dokázat odpovídajícím způsobem.

Existuje však celá řada nebankovních společností, která po žadateli dokládání příjmů nevyžaduje. Slyšeli jste třeba například o hypotéce bez doložení příjmu Fahd.cz?

Důležitá je ale i platební minulost, kterou mohou banky i nebankovní společnosti snadno dohledat pomocí nejrůznějších registrů dlužníků.