Studovat v zahraničí

Dříve bylo zcela nepředstavitelné, aby mladí lidé studovali v zahraničí. Pokud tomu tak bylo, byli to obvykle prominentní studenti, kteří odjížděli studovat do spřátelených komunistických zemí. No žádné terno to rozhodně nebylo. Ta doba již naštěstí pominula. Dnes je běžné, že mladí lidé odjíždějí studovat do zahraničí
zoufalost před tabulí

Studium může mít různou podobu. Velmi často lidé studují na domovské české univerzitě, ale získají stipendium na to, aby mohli studovat pár semestrů v zahraničí. Je celá řada výměnných studijních pobytů v rámci programu Erasmus. Mnozí lidé se rozhodnou pro studium v zahraničí přímo. Úspěšnost českých studentů na zahraničních univerzitách je velmi úspěšná. Je to dáno i tím, že kvalita výuky na českých gymnáziích je na vysoké úrovni, včetně té jazykové přípravy.

student s taškou

Studovat už od střední školy

Nicméně není od věci, když se pro studium v zahraničí rozhodnou již mladí lidé a začnou studovat v zahraničí již střední školu. Samozřejmě to vyžaduje určitou zralost ze strany mladých lidí. Někteří jsou schopni v patnácti letech přistupovat k životu velmi zodpovědně, někteří jsou spíše ještě opravdu děti.

Pro rodiče je studium jejich dětí v zahraničí rozhodně náročné a to i v případě, že jejich dítě má stipendium. Na druhou stranu je to velká investice, která se dětem rozhodně vrátí. Pro děti je rozhodně žádoucí, když vyrazí do světa na zkušenou. Nejsou to jen odborné a studijní zkušenosti, které dotyční získají, je to také zkušenost, která je nenahraditelná. Jednoho dne se studium na zahraniční škole bude dobře vyjímat ve strukturovaném životopise, až si mladý člověk bude hledat zaměstnání.

Říká tím jasně svému potenciálnímu zaměstnavateli, že:

· Má velmi kvalitní vzdělání, které je pro výkon třeba

· Má skvělou jazykovou vybavenost, jinak by tak náročné studium nezvládl

· Je samostatný, protože by v zahraničí nemohl či nemohla obstát.