Stěhování je naše práce

Stěhování. Jedna z věcí, která člověka během jeho osobního, nebo i profesního života potká. Samozřejmě, že pro stěhování několika tašek a krabic by byla profesionální pomoc trošičku snobismem, ale i to se čas od času stane. Zákazník k je pán. To je jeden ze základních bodů naší firemní filozofie. Další z bodů je, že pouze spokojený zákazník se vrací a pozitivní reference o našich službách v jeho okolí, je tou nejlepší a nejlevnější reklamou. Záběrem naší činnosti je komplexní problematika související se stěhováním, domácností, firem, stěhování těžkých břemen a objemných hudebních nástrojů, strojů, obalů, montáž a demontáž nábytku, vyklízení a v neposlední řadě i uskladnění.

pianino

Při změně, ať již prostor k osobnímu využití, či firemních prostor narazíte na mnoho úskalí. Obzvlášť stěhování ve velkoměstě, jako je Praha je mozaika střípků, kterou je třeba poskládat. Jsme přesvědčeni, že při některých specifických záležitostech se bez pomoci odborníků, kterými se cítíme a opravňuje nás k tomu i pozitivní reakce zákazníků z nepřeberného množství realizací. Jedním z velmi specifických problémů je stěhování pianin v Praze:, stejně tak i pian cimbálů apod. Zde je naprosto nutná a nezbytná přítomnost našeho technika, který prověří prostory stávající i budoucí, naplánuje trasu a prověří její průjezdnost. Je nutno si uvědomit, že každý roh, výčnělek, zábradlí apod., může hrát při stěhování těžkých a objemných předmětů roli.

stěhování

Pro oko našich profesionálů, ale prakticky nic není problém a díky dlouholetým zkušenostem a hlavně množství samotných realizací, jsou schopni navrhnout i netradiční technická řešení, aby bylo provedení nejen proveditelné, ale aby hlavně stěhovaný předmět nedošel žádné, byť sebemenší újmy, což je další z našich pravidel. Předmět musí, jak v žertu říkáme, být dopraven ve stavu minimálně stejném, jako byl převzat, ale vhodné je, když je dopraven ve stavu ještě lepším. U stěhování těchto rozměrných hudebních nástrojů z hlediska technického, je nutno při transportu aretovat klaviaturu, demontovat nohy a okrasné součásti, pedály, táhla, víka a někdy i části, či celé stěny. Všechny demontované komponenty zabalíme do speciálních obalů a uložíme na tzv. saně a pomocí popruhů je naši pracovníci naloží na transportní prostředek a bezpečně upevní. Věřte profesionalitě a obraťte se na nás, zajistíme vám stěhování pianin v Praze.