Srážka se zvěří není příjemná

Řízení automobilu sebou přináší různá rizika. Některá bohužel velmi podceňujeme. Mezi jedno podceňované riziko patří, srážka se zvěří. Jedná se o velmi nebezpečný střet se zvěří, kdy může dojít k zásadnímu poškození vozidla, k závažnému poranění řidiče nebo jeho spolujezdců. Ve většině případů skončí totiž sražené zvíře na předním skle vozidla. Pokud ke srážce dojde, měli bychom dodržet pár zásadních kroků, aby situace pro nás byla co nejméně nepříjemná.
náraz do stromu
Jaká opatření bychom měli učinit?
Místo, kde ke střetu došlo označte výstražným trojúhelníkem a zavolejte policii. Měli byste také kontaktovat myslivce, kteří se postarají o odklizení sraženého zvířete. Nezapomeňte nehodu dostatečně zdokumentovat fotografiemi, které později použijete jako důkazní materiál při uplatnění pojistného.
spící divočák
Z toho vyplývá, že nutností je uzavření havarijního pojištění. Pokud se rozhodnete sami se zvířetem manipulovat, používejte gumové rukavice, mohli byste se ve výjimečných případech od zvířete nakazit případnou chorobou. Nejlepší je samozřejmě těmto situacím předcházet. Částečně se můžeme pokusit srážce předejít. Větší opatrnosti věnujte při jízdě mimo obce a frekventovaná území. Rizikové je zvlášť podzimní období, kdy probíhá lovecká sezóna a zvěř migruje. Rizikové jsou také večerní a brzké ranní hodiny.
srna ve stínu
Pokud projíždíte územím, kde uvidíte informační značky o častém výskytu zvěře, přizpůsobte rychlost vozidla. Možná uvidíte pohybující se zvěř, pak počítejte s tím, že vám múže na silnici vběhnout. Spatříte-li zvíře za tmy, zásadně nerozsvěcujte dálková světla. Zvíře oslníte a bude dezorientováno. Pak už je jen krok k samotnému střetu. Raději zastavte, zatrubte a pokuste se přimět zvíře k útěku. Pokud uvidíte, že srážce se předejít nedá, nesnažte se kličkovat po vozovce. Raději držte přímý směr a na náraz se připravte.