Proč mě nikdo nemá rád?


Snad každý v životÄ› mÄ›l nÄ›kdy pochybnost o tom, jestli ho lidé vnímají pozitivnÄ›. Pokud mÄ›l s nÄ›kterými lidmi vztah nevyÅ™eÅ¡ený, nemohl prostÄ› pochopit proÄ, tomu tak je. NicménÄ› víte, že i za tohle mohou hvÄ›zdy? PrávÄ› astrologie nám nejlépe odpoví, proÄ si s nÄ›kým rozumíme beze zbytku, a s nÄ›kým, to i pÅ™es velkou snahu zkrátka nejde.

SluneÄní znamení vám napoví

Naložení planet ve chvíli naÅ¡eho příchodu na svÄ›t má pro nás pÅ™ipravena mnohá pÅ™ekvapení. AÅ¥ chceme Äi ne, rovnou nám do vínku pÅ™idÄ›lí spoustu vlastností dobrých, ale stejnÄ› tak nastavuje i naÅ¡e slabiny. Můžeme se v tom, tÅ™eba pÅ™i výbÄ›ru životního protÄ›jÅ¡ku pokusit zorientovat. StaÄí si nechat udÄ›lat partnerský horoskop, a ten už mnohé o nás samotných, i o naší budoucí volbÄ› prozradí.